3948
St. 3
3949
St. 3+

Hadrian, Denar Rzym (117-138) - Azja

cena końcowa
~70 EUR
3950
St. 2/2+
3954
St. 3

Kommodus, Sesterc Rzym - Minerva

cena końcowa
~28 EUR
3955
St. 2/2+
3956
St. 2/2+
3957
St. 2
3958
St. 2+