6798
St. 1/1-
6799
St. 1/1-, 1-
6800
St. 3+, 1-
6803
St. 1/1-

Flatow (Złotów), 1 mk 1914

cena końcowa
~51 EUR
6805
St. +/-3
6807
St. 2

Janow (Janów), 50 pfg

cena końcowa
~32 EUR
6808
St. 1-

Kamin (Kamień), 1 mk 1914

cena końcowa
~37 EUR
6809
St. 1-