Zygmunt I Stary, Trojak Gdańsk 1537 - wczesny

Zygmunt I Stary, Trojak Gdańsk 1537 - wczesny
Zygmunt I Stary, Trojak Gdańsk 1537 - wczesny
stan zachowania
NGC AU50
cena wywoławcza
~70 EUR
cena końcowa
~140 EUR
Literatura
Iger G.37.1.d (R1), Kopicki 7330 (R3)

Wczesny typ portretu z czepcem przypominającym chłopięcą fryzurę (klasyfikowanym przez E. Kopickiego jako "głowa z włosami").

Odmiana legendowa z PRVSSI na awersie.
twoje notatki

brak