Zygmunt I Stary, Grosz Kraków 1528

Zygmunt I Stary, Grosz Kraków 1528
Zygmunt I Stary, Grosz Kraków 1528
stan zachowania
NGC MS61
cena wywoławcza
~35 EUR
cena końcowa
~79 EUR
Literatura
Kopicki 419, Kurpiewski 47 (R)

Odmiana z herbem Odrowąż pomiędzy rozetkami.

Ładny.
twoje notatki

brak