Zygmunt I Stary, Grosz Kraków 1545 - bardzo ładny

Zygmunt I Stary, Grosz Kraków 1545 - bardzo ładny
Zygmunt I Stary, Grosz Kraków 1545 - bardzo ładny
stan zachowania
NGC MS61
cena wywoławcza
~46 EUR
cena końcowa
~105 EUR
Literatura
Kopicki 424, Kurpiewski 52 (R1)

Pierwszy przedstawiciel wznowionej po 16 latach emisji groszy koronnych.

Typ z napisem w trzech wierszach, z listkami u dołu awersu.

Odmiana z ozdobnikami w obręczy korony.

Wariant z ogonem orła z najdłuższymi piórami zawiniętymi ku górze.
twoje notatki

brak