Zygmunt I Stary, Grosz Kraków 1545 - bez ozdobników

Zygmunt I Stary, Grosz Kraków 1545 - bez ozdobników
Zygmunt I Stary, Grosz Kraków 1545 - bez ozdobników
stan zachowania
NGC AU50
cena wywoławcza
~28 EUR
cena końcowa
~84 EUR
Literatura
Kopicki 424, Kurpiewski 52 (R1)

Ładny, bezdefektowy.

Typ z napisem w trzech wierszach, z listkami u dołu awersu.

Odmiana bez ozdobników w obręczy korony.
twoje notatki

brak