Zygmunt I Stary, Grosz Kraków 1547

Zygmunt I Stary, Grosz Kraków 1547
Zygmunt I Stary, Grosz Kraków 1547
stan zachowania
NGC AU53
cena wywoławcza
~32 EUR
cena końcowa
~74 EUR
Literatura
Kopicki 432, Kurpiewski 64 (R)

Na awersie szeroka korona z trzema łukami. Na rewersie ciekawszy orzeł z piersią wypełnioną pochyłymi kreskami i śladem cyrkla.

Ładny, dobrze wybity, w lekkiej patynie. 
twoje notatki

brak