Zygmunt I Stary, Grosz Toruń 1529

Zygmunt I Stary, Grosz Toruń 1529
Zygmunt I Stary, Grosz Toruń 1529
stan zachowania
2-
cena wywoławcza
~23 EUR
cena końcowa
~46 EUR
Literatura
Kopicki 3083 (R), Kurpiewski 264 (R)

Wariant legendy ze skrótem PRVS na awersie. 
twoje notatki

brak