1188
St. 3+ R4
1189
St. 3/3+ R3

Henryk Walezy, Frank Tuluza 1584-M

cena końcowa
~107 EUR