Zygmunt III Waza, Trojak Poznań 1590 IF - Lewart - SIG.III

Zygmunt III Waza, Trojak Poznań 1590 IF - Lewart - SIG.III
Zygmunt III Waza, Trojak Poznań 1590 IF - Lewart - SIG.III
stan zachowania
3+/2
cena wywoławcza
~11 EUR
cena końcowa
~25 EUR
Literatura
Iger P.90.5.b, Kopicki 936

Typ z herbem Lewart i inicjałami I-F po jego bokach.

Odmiana z popiersiem szerszym i tytulaturą rozpoczętą SIG.III.

Wariant legendowy z POLONIAE na rewersie.
twoje notatki

brak