1532
NGC MS64
1533
NGC MS61
1534
NGC AU58
1536
NGC MS61
1537
NGC MS62
1538
NGC AU58
1540
St. 3/2+

Zobacz także powiązane przedmioty w innych kategoriach

20
St. 3 R7
22
St. 2/2+ R5
23
NGC MS62 R5
24
NGC MS61 R5
32
St. 2- R6
34
St. 2- R6
35
St. 2+/1- R4
4466