Zygmunt III Waza, Grosz Kraków 1606 - wczesny - menniczy

Zygmunt III Waza, Grosz Kraków 1606 - wczesny - menniczy
Zygmunt III Waza, Grosz Kraków 1606 - wczesny - menniczy
stan zachowania
NGC MS61
cena wywoławcza
~46 EUR
cena końcowa
~128 EUR

Pierwszy typ groszy krakowskich z 1606, będący kontynuacją stylu wprowadzonego w 1605.

Wariant bez przebitki w dacie. 

Piękna sztuka. Literatura
Kopicki 779

twoje notatki

brak