Jan II Kazimierz, Ort Poznań 1654 AT

Jan II Kazimierz, Ort Poznań 1654 AT
Jan II Kazimierz, Ort Poznań 1654 AT
stan zachowania
3+
cena wywoławcza
~46 EUR
cena końcowa
~157 EUR
Literatura
Kopicki 1726 (R1), Kurpiewski 350 (R3), Tyszkiewicz 4 mk

Na godzinie 12 obłamanie krążka. Ogólna prezencja bardzo ładna. Bez starć obiegiem, w ładnej patynie.

Na rewersie prosta tarcza z labrami po bokach, wprowadzona w 1653 roku. Odmiana POSNAN.FAC.
twoje notatki

brak