Jan II Kazimierz, Ort Wschowa 1653 MW

Jan II Kazimierz, Ort Wschowa 1653 MW
Jan II Kazimierz, Ort Wschowa 1653 MW
stan zachowania
3+
cena wywoławcza
~93 EUR
cena końcowa
~198 EUR
Literatura
Kopicki 1720 (R1), Kamiński-Kurpiewski 342

Odmiana z mniejszym popiersiem królewskim, gdzie głowa nie dzieli otoku. Skrót imienia CASIMIR, na rewersie ligatura MW.
twoje notatki

brak