Powstanie Listopadowe, Dukat Warszawa 1831

Powstanie Listopadowe, Dukat Warszawa 1831
Powstanie Listopadowe, Dukat Warszawa 1831
stan zachowania
NGC MS62
cena wywoławcza
~1 168 EUR
cena końcowa
~1 775 EUR

Najwyższy nominał powstańczej emisji, w menniczym stanie.

Odmiana z kropką przed pochodnią.Literatura
Bitkin 1, Plage 269, Berezowski 37.50 zł

twoje notatki

brak