10 groszy 1840 MW, Warszawa

10 groszy 1840 MW, Warszawa
10 groszy 1840 MW, Warszawa
stan zachowania
2+
cena wywoławcza
~11 EUR
cena końcowa
~18 EUR
Literatura
Chałupski g/a, Bitkin 1182, Plage 106, Berezowski 0.20 zł

Odmiana bez kropek na awersie, ze Świętym Jerzym bez płaszcza.

Wariant z węższym 0 w cyfrze nominału.


twoje notatki

brak