Prusy, Fryderyk Wilhelm, Szeląg Królewiec 1654 - piękny

Prusy, Fryderyk Wilhelm, Szeląg Królewiec 1654 - piękny
Prusy, Fryderyk Wilhelm, Szeląg Królewiec 1654 - piękny
stan zachowania
NGC MS64
cena wywoławcza
~23 EUR
cena końcowa
~37 EUR
Literatura
Kopicki 3982 (R1)

Przedostatni rocznik szelągów Prus jako lenna polskiego. 
twoje notatki

brak