Aleksander Jagiellończyk, Półgrosz Wilno - gotycko-renesansowy

Aleksander Jagiellończyk, Półgrosz Wilno - gotycko-renesansowy
Aleksander Jagiellończyk, Półgrosz Wilno - gotycko-renesansowy
stan zachowania
3+
cena wywoławcza
~11 EUR
cena końcowa
~18 EUR
Literatura
Ivanauskas 2AJ6-5 (RR)

Rzadki półgrosz Aleksandra Jagiellończyka. Z napisem gotyckim na awersie i renesansowo-gotyckim na rewersie. 
twoje notatki

brak