2081
NGC PF64
2082
NGC MS64
2083
St. 1-/2+
2084
NGC AU58

Wolne Miasto Gdańsk, 5 guldenów 1927

cena końcowa
2 400 PLN
2085
St. 2-

Wolne Miasto Gdańsk, 5 guldenów 1927

cena końcowa
1 700 PLN