Wolne Miasto Gdańsk, 1 fenig 1930

Wolne Miasto Gdańsk, 1 fenig 1930
Wolne Miasto Gdańsk, 1 fenig 1930
stan zachowania
NGC MS64 BN
cena wywoławcza
~46 EUR
cena końcowa
~51 EUR
Literatura
Parchimowicz 53.d

Ładna moneta w starym gradingu NCG.
twoje notatki

brak