Odznaki generała Antoniego Grudzińskigo

Odznaki generała Antoniego Grudzińskigo
Odznaki generała Antoniego Grudzińskigo
cena wywoławcza
~5 841 EUR
cena końcowa
~6 775 EUR

Oto historia jednego żołnierza, odznakami opowiedziana. 

Zestaw odznak generała Antoniego Grudzińskiego.

Urodził się w 1897 roku w Wilnie, a swój szlak bojowy rozpoczął jako ułan w roku 1918. 

W czasie wojny polsko-bolszewickiej dowodził już plutonem w 14. Pułku Ułanów Jazłowieckich, a do roku 1926 pozostawał w tym pułku adiutantem. Ten okres w jego wojskowej historii dokumentuje obecna w tym zestawie odznaka pamiątkowa 14. Pułku Ułanów Jazłowieckich, egzemplarz z niskim numerem 3. 

W 1926 roku został przydzielony do Wyższej Szkoły Wojennej w Warszawie, gdzie ukończył dwuletni kurs i otrzymał dyplom naukowy oficera Sztabu Generalnego. Odznaka pamiątkowa Sztabu Generalnego obecna w zestawie. Egzemplarz w luksusowym wykonaniu ze złotymi nakładkami. 

Po szkole został oficerem sztabowym w 2. Dywizji Kawalerii w Warszawie. W niespełna półtora roku później otrzymał nominację na pełniącego obowiązki szefa sztabu 2. Dywizji. 

Jesienią 1930 roku dostał przydział do składu osobowego inspektora armii we Lwowie, a w 1934 roku powrócił do swego macierzystego 14. Pułku Ułanów Jazłowieckich, ale już jako dowódca szwadronu. 

W lipcu 1935 roku otrzymał przydział do Oddziału III Sztabu Głównego i z tego okresu w jego karierze pochodzi najrzadsza i najatrakcyjniejsza odznaka w tym zestawie, tj. Odznaka Generalnego Inspektoratu Sił Zbrojnych (GISZ), której to obecną wartość rynkową można szacować na około 25.000 złotych. 

W lipcu 1939 roku został mianowany zastępcą 14. Pułku Ułanów, a kampanię wrześniową odbył w Oddziale Operacyjnym Sztabu Naczelnego Wodza. Następnie przez Francję wyemigrował do Anglii. W czerwcu 1941 objął dowództwo dywizjonu rozpoznawczego I. Korpusu, który z końcem czerwca 1942 został przeformowany na 1. Pułk Rozpoznawczy. 13 lipca zdał dowodzenie 1. Pułkiem, a w trzy dni później objął stanowisko zastępcy dowódcy 16. Brygady Pancernej. I ten okres jego kariery wojskowej dokumentują odznaki pamiątkowe obecne w tym zestawie. Wyróżnia się wśród nich szczególnie odznaka 16. Brygady Pancernej z numerem 455, który to numer według zachowanych spisów potwierdza jej nadanie zastępcy dowódcy - Antoniemu Grudzińskiemu. Wartość tego egzemplarza można szacować obecnie na ponad 10 tys. złotych. 

We wrześniu 1944 roku wyznaczono go na stanowisko zastępcy dowódcy 10. Brygady Kawalerii Pancernej, której dowódcą został w roku 1945 i dowodził nią do czerwca 1947, kiedy to objął dowództwo w 54. Grupie Brygadowej Polskiego Korpusu Przysposobienia i Rozmieszczenia, tj. Polish Resettlement Corps Armii Brytyjskiej, przeznaczonej dla przysposobienia zdemobilizowanych żołnierzy Polskich Sił Zbrojnych do życia cywilnego i rozmieszczenia ich na terytorium Wielkiej Brytanii lub poza jej granicami.

Zmarł 1 grudnia 1981 roku w Londynie. 

Oferowany na tej aukcji zestaw odznak jest jego osobistym zestawem.

Oznaki są chronologicznie rozmieszczone na planszy wyłożonej czarnym aksamitem.

Plansza umieszczona za szkłem, w drewnianej ramie. Na jej dole przykręcona mosiężna tabliczka z grawerunkiem "Gen. Bryg. Antoni GRUDZIŃSKI Dca. 10 Bryg. Kaw. 1 Dyw. Panc.". Rama dedykowana i w wielu miejscach oznaczona inicjałem imienia i nazwiskiem generała - A. GRUDZIŃSKI. Jej wymiary to 22.5 x 42.5 x 2.5 cm. Stan zachowania ramy bardzo dobry. 

Na planszy obecne następujące pozycje: 

 1. Orzeł wz.39 w wykonaniu Alavoine. Jest to bardzo rzadka i poszukiwana, pierwsza odmiana tego wzoru wykonana w ograniczonej liczbie egzemplarzy. W praktyce otrzymali ją tylko wysokiej rangi oficerowie armii polskiej, którzy w większości ewakuowali się na Wyspy Brytyjskie. 
 2. Odznaka 14. Pułku Ułanów Jazłowieckich. Wersja oficerska. Z numerem 3 na odwrocie i na nakrętce. Wykonawca J. Knedler. Odznaka niestety po niefachowej reperacji, wtórnie emaliowana, srebrzona i złocona, ale powołując się na uznany autorytet w temacie tej odznaki, nie należy rozważać jej ewentualnej naprawy, gdyż "zgodnie z regułami sztuki jeśli manipulacji na przedmiocie dopuścił się pierwotny właściciel, lub ktoś na jego zlecenie, to należy ów przedmiot pozostawić w stanie zastanym".
 3. Odznaka Sztabu Generalnego w wykonaniu luksusowym ze złotymi nakładkami.
 4. Odznaka Generalnego Inspektoratu Sił Zbrojnych (GISZ). Bardzo rzadka i wspaniale wykonana, tak niegdyś opisana przez Pana Arkadiusza Pawłowskiego: "Odznaka Głównego Inspektoratu Sił Zbrojnych należy do jednej z najrzadszych odznak okresu międzywojennego. Wyjątkowy jest sposób jej wykonania. Nakładki w odznace mocowane są przy pomocy aż 11 nitów - jest to największa ilość nitów użyta przy montażu polskiej odznaki. Wykonanie przedmiotu jest zawsze luksusowe, tło pod transparentną emalią kunsztownie radełkowane. Ilość nadanych odznak Głównego Inspektoratu zamyka się w kilkudziesięciu sztukach".
 5. Odznaka 1. Pułku Rozpoznawczego. Nakrętka anonimowa. Wykonanie wojenne. 
 6. Odznaka 1. Pułku Pancernego. Nakrętka anonimowa. Wykonanie Kirkwood & Son. Sawicki str. 464.
 7. Odznaka 24. Pułku Ułanów. Wersja oficerska. Wykonanie Chisholm & Mackay. Sawicki str. 467.
 8. Odznaka 2. Pułku Pancernego. Wykonanie Kirkwood & Son. Sawicki str. 466.
 9. Znak Pancerny. Wykonanie anonimowe wysokiej jakości.
 10. Odznaka 10. Pułku Dragonów. Wykonanie Gaunt & Son. Odznaka dwuczęściowa, podstawa z brązu i nakładka z białego metalu. Mocowanie typu angielskiego "dwie omegi". Sawicki str. 468.
 11. Odznaka 16. Brygady Pancernej. Numerowa: 455 (numer nadania potwierdza jej nadanie gen. A. Grudzińskiemu). Wykonanie Kirkwood & Son. Sawicki str. 482.
 12. Odznaka 2. Pułku Artylerii Motorowej. Wykonawca Steinhauer-Ludenscheid. Sawicki str.476. 

Bardzo atrakcyjny zestaw, o którego atrakcyjności stanowią nie tylko ciekawe, pojedyncze walory w nim obecne, co kompletność tego zestawu po znamienitej osobie z historii polskiej wojskowości. 
twoje notatki

brak