Jan II Kazimierz, MAŁY Szeląg Bydgoszcz 1650 - RZADKOŚĆ (R8)

Jan II Kazimierz, MAŁY Szeląg Bydgoszcz 1650 - RZADKOŚĆ (R8)
Jan II Kazimierz, MAŁY Szeląg Bydgoszcz 1650 - RZADKOŚĆ (R8)
stan zachowania
1-
cena wywoławcza
~3 504 EUR
cena końcowa
~8 411 EUR

Niełatwo jest spotkać XIX-wieczne monety miedziane w stanie naturalnej, menniczej czerwieni. Gdy zaś pochodzą one z połowy XVII wieku, staje się to niemal niemożliwe. Szczególnie, gdy jest to moneta tej rzadkości. I to w takim stanie zachowania.

Naturalna, jasnobrązowa kolorystyka z bardzo wyraźnym, intensywnym lustrem na powierzchni, świadczącym o odbitce pochodzącej ze świeżo przygotowanych stempli. Powierzchnia zachowana znakomicie, z miejscowymi zmatowieniami lustra widocznymi tylko na lewo od monogramu i miejscami w centrum rewersu; na dole przy herbie Wazów i punktowo na rewersie plamki zielonego nalotu. Piękny stan. 

Wchodząca w 1650 roku reforma monetarna przywracała po wielu latach prawo do bicia drobnej monety, w tym właśnie szelągów. I jak to zazwyczaj bywa z nowymi emisjami, zanim przyjęte zostanie ostateczne rozwiązanie, testowane są jego różne wersje. Zapewne i tak było z emisją szelągów koronnych, przy których literatura notuje bardzo rzadką wersję, 18 mm, tzw. "małego" szeląga bydgoskiego Jana Kazimierza. Jest to moneta dziś praktycznie unikatowa.

W praktyce menniczej XVII wieku nie można mówić o monetach próbnych, we współczesnym tego słowa rozumieniu. W mennicach przygotowywano wówczas emisje wstępne, te jednak bądź to wpuszczano do obiegu, jeśli ich wartość była typową wartością kruszcową, bądź trafiały z powrotem do tygla. Mając obecnie przed sobą szeląga, będącego przedmiotem tej aukcji, staje się dla nas jasnym rzadkość tejże emisji.

Trzeci znany egzemplarz!

Moneta nieobecna w tak wybitnych zbiorach jak Hutten-Czapskiego czy Potockich. Z dawnych zbiorów miał ją jedynie Sobański. W historii tylko jeden raz wystąpił w handlu! Był to obiegowy (st.III) egzemplarz z 3 aukcji WCN z 1992 r.

Proweniencja sięgająca XIX wieku - egzemplarz narysowany na tablicach "Skorowidzu Monet Polskich" ułożonego w roku 1862 przez Karola Beyera (wydanym w Krakowie w 1880, pozycja 497.a).

Wspaniały, okazowy egzemplarz monety olbrzymiej rzadkości.

Miedź, średnica 18 mm, waga 1.41 gLiteratura
Hutten-Czapski -, Beyer 497.a, Kopicki 1538 (R8), Kurpiewski 9 (R8)

twoje notatki

brak