Jan II Kazimierz, Medal 200-lecie przyłączenia Prus do Polski 1654 r. (Höhn)

Jan II Kazimierz, Medal 200-lecie przyłączenia Prus do Polski 1654 r. (Höhn)
Jan II Kazimierz, Medal 200-lecie przyłączenia Prus do Polski 1654 r. (Höhn)
stan zachowania
2+
cena wywoławcza
~1 869 EUR
cena końcowa
~2 149 EUR

Bardzo ładnie zachowany egzemplarz z połyskiem, w starej patynie. 

Medal autorstwa słynnego medaliera Jana Höhna (sygnowany I.H. na postumencie). Wybity w czasach Jana Kazimierza, na pamiątkę 200-lecia przyłączenia Prus Królewskich do Polski, które w 1454 roku wypowiedziały posłuszeństwo Zakonowi Krzyżackiemu i poddały się dobrowolnie królowi Kazimierzowi Jagiellończykowi.

Wykonany w Gdańsku w 1654 roku.

Awers: orzeł pruski z mieczem w prawej ręce, na postumencie z herbem, przed rozległą równiną okrytą miastami, przerżniętą rzekami. Nad nią napis: PRUSSIA; wyżej drugi orzeł, w koronie, z rozpostartymi skrzydłami, trzymający berło. Nad nim imię boskie zapisane hebrajskimi literami w promieniach. W otoku napis:
TEUTONICOS PEPULIT VIRTUS PRUTENICA PULCHRUM NUMINIS ET REGIS CURA TUETUR OPUS
Męstwem Pruskim, Niemców siły odparte, Bóg z Królem to piękne wspiera dzieło.

Rewers: herb Gdańska nad napisem w wierszach:
GEDANI ANNOS ANTE DUCENTOS SUB AUGUSTIS[simis] D[omini] CASIMIRI AUSPICIIS UNIVERSA PROPE CUM PRUSSIA AB INFANDA CRUCIGEROR[um] TYRANNIDE LIBERATAE TERTIUM LIBERTATIS SUAE SAECULUM, REGNANTE JOANNE CASMIRO FELICITER INCHOANTIS MEMORIA IN CIƆIƆCLIV
Pamiątka Gdańska, co przed dwustu laty pod wysoką Kazimierza opieką, z całymi niemal Prusami od nieznośnego Krzyżaków tyraństwa oswobodzony, pod panowaniem Jana Kazimierza zaczyna szczęśliwie wiek trzeci wolności swojej roku 1654.

Kopertka z dawnego zbioru w komplecie.

Srebro, średnica 55 mm, waga 47.44 g.Literatura
Hutten-Czapski 2043 (R), CNG 578, Raczyński 136

twoje notatki

brak