30 kopiejek = 2 złote 1834, Warszawa - najrzadsza

30 kopiejek = 2 złote 1834, Warszawa - najrzadsza
30 kopiejek = 2 złote 1834, Warszawa - najrzadsza
stan zachowania
NGC MS61
cena wywoławcza
~1 869 EUR
cena końcowa
~3 037 EUR
Literatura
Bitkin 1151 (R1), Plage 371 (R1), Berezowski 25.00 zł

Najrzadsza dwunominałowa dwuzłotówka zaborcza, którą Berezowski cenił na 25.00 zł (pozostałe roczniki ceniąc od 3 do 5 zł).

Po upadku Powstania Listopadowego Królestwo Polskie dotykają liczne reperkusje, również objawiające się w polityce monetarnej. Ukazem carskim z dnia 3 grudnia 1831 roku nakazano ściągnięcie z obiegu monet powstańczych, zaś celem "zacieśniania więzi" pomiędzy Królestwem Polskim i Cesarstwem Rosyjskim w dziedzinie finansów, car nakazał wybicie pierwszych monet dwunominałowych, polsko-rosyjskich. Były to petersburskie złotówki równe 15 kopiejkom. W Warszawie pierwsze takie monety opuściły mennicę w 1834, stanowiąc pierwszy, duży, krok do przejścia na emisję rublową. 

Moneta wybita w nakładzie zaledwie 23,6 tys. sztuk. Bardzo niskim, zważywszy na to, że kolejne roczniki bito w nakładach milionowych. 

Bardzo ładny egzemplarz. Niezwykle trudna do pozyskania w tym stanie zachowania moneta.

Srebro, średnica 26 mm.

twoje notatki

brak