Münzne ind Medaillen von Pommern - katalog aukcji zbioru z 1930 r.

Münzne ind Medaillen von Pommern - katalog aukcji zbioru z 1930 r.
Münzne ind Medaillen von Pommern - katalog aukcji zbioru z 1930 r.
cena wywoławcza
~93 EUR
cena końcowa
~93 EUR

50 stron tekstu i 12 stron znakomitych tablic z wizerunkami obiektów. 

Format:  21 x 26.5 cm.

Proweniencja: wpis J. Strzałkowskiego z adnotacją o zakupie w 1978 od spadkobierców E. Smolińskiego i sprzedaży w 2000 r. L. Kokocińskiemu;  pieczęć własnościowa Lecha Kokocińskiego.

Stan zachowania bardzo dobry. 
twoje notatki

brak